Často kladené otázky

Ako sa v našich očiach odzrkadľujú technologické vymoženosti?

Až 60 percent zdravotných ťažkostí súvisiacich s prácou na počítači tvoria problémy s očami. Patrí k nim najmä pocit unavených a suchých očí, rezanie, pálenie, ale i bolesti hlavy a spomalené zaostrovanie. Tieto ťažkosti bývajú často znásobené nepohodou, ktorá vyplýva z nesprávneho držania tela, nevhodne usporiadaným pracovným miestom, zlým osvetlením alebo pobytom v klimatizovanej, nevetranej miestnosti.