Často kladené otázky

Ktoré príznaky signalizujú zrakovú únavu?

Pre unavené oči je typický pocit ťažkých viečok, spomalená reakcia pri pohľade do diaľky i do blízka, ako aj bolesti hlavy. Príčinou býva nevhodné osvetlenie pri práci s počítačom, neadekvátny pomer jasu znakov a pozadia, nesprávne umiestnenie monitora. Spomínané ťažkosti sú výraznejšie u ľudí s neodhalenými poruchami zraku. Pri malých dioptrických chybách mnohí ani netušia, že by potrebovali okuliare. Na druhej strane, mnohí o svojej poruche vedia, napriek tomu nosia okuliare nepravidelne. Týmito krokmi sami prispievame k nepohode pri práci s počítačom.